PLZEŇSKÝ POHÁR 2014

Závody v přesnosti přistání parašutistů.

PLZEŇSKÝ POHÁR 2014

Plzeňský pohár, podnik série Českého poháru v parašutismu, vzájemně splynul díky spolupráci Aeroklubu Plzeň Bory s Městským obvodem Plzeň 3 se sportovně-společenskou akcí BALON SHOW v jeden celek. Aeroklub zde kromě vlastních parašutistických závodů zajišťuje další dění na obloze, tj. leteckou část programu, která letos sestávala z ukázky letecké akrobacie na historickém letounu AT-6C-15-NT Harvard (Texan), ukázky proudového letounu Aero L 39 Albatros a populárních seskoků parašutistů do vodní nádrže České údolí. Závěr letecké části patřil krásnému startu třech horkovzdušných balónů, které odletěly spolu se západem slunce. Divákům vše přiblížil plzeňský letecký komentátor František Lukeš.

Startovní pole Plzeňského poháru 2014 se zaplnilo 33 závodníky z Čech a sousedního Německa. Soutěž se skládá ze šesti kol, parašutisté provádějí seskoky na přesnost přistání za náročných podmínek, které se od letištního prostředí, běžném na většině závodů Českého poháru a mistrovských soutěžích, značně odlišují. Motivujícím prvkem pro mnohé je kulisa diváků, BALON SHOW a PLZEŇSKÝ POHÁR navštíví každoročně 6 – 8tis. návštěvníků. Výsadkovým strojem je zde oblíbená „Andula“, Antonov An 2, který startuje z plzeňského letiště v Líních, kam jsou parašutisté po provedeném seskoku a zabalení svých padáků zpět dopraveni.

Počasí přálo, limit větru 6 m/s byl dosažen pouze ojediněle a tak nic nebránilo plynulému průběhu závodů, které byly ukončeny posledními seskoky po 19 hodině, následovalo zpracování výsledků jejich slavnostní vyhlášení na pódiu spolu s předáním cen („fanoušů“) z rukou hlavního rozhodčího Luďka Dopiráta. Závěr patřil letištnímu grilu nebo probíhajícím koncertům v areálu, jak je komu libo…


VÝSLEDKOVÉ LISTINY:

Výsledková listina DRUŽSTVA (.pdf, 0 B)

Výsledková listina JEDNOTLIVCI (.pdf, 28.52 kB)

Všeobecné informace:

 • Přihlášky je možné zasílat na kontakty uvedené v záhlaví

 • Startovné 700Kč splatné při prezentaci, startovné zahrnuje letenky na všechny soutěžní seskoky, ubytování a stravování zajištěné pořadatelem v průběhu závodů. V případě neprovedení všech soutěžních seskoků bude navrácena poměrná část startovného.

 • Ubytování – camp bezplatně v určeném prostoru letiště ve vlastních stanech, popř. obytných přívěsech

 • Stravování  – pro závodníky a rozhodčí je zajištěna dopolední svačina (21.,22.6.2014), oběd (21.,22.6.2014) a večeře (21.6.2014) formou grilu, posezení na letišti

 • Tréninkové seskoky – 20.6.2014 od 16 hod, letiště Plzeň Líně (v případě zájmu areál ŠKODALAND), popř. jiný termín po dohodě s pořadatelem

 • Spolu s PLZEŇSKÝM POHÁREM 2014 probíhá v areálu ŠKODALAND sportovně kulturní akce BALON SHOW pořádaná MĚSTSKÝM OBVODEM Plzeň 3 a Aeroklubem Plzeň Bory, tato akce se těší poměrně velké popularitě a návštěvnosti cca 6 - 10tis. diváků.

 1. Cíl soutěže:

 1. určit vítěze, pořadí jednotlivců a čtyřčlenných družstev v disciplíně přesnost přistání na základě dosažených výsledků

 2. získat bodové hodnocení série závodů ČESKÉHO POHÁRU V PARAŠUTISMU 2014

 3. porovnat výkonnost závodníků a tím motivovat zvyšování jejich sportovní úrovně

 4. popularizovat a přiblížit sportovní parašutismus široké veřejnosti

 5. přispět k upevnění přátelských vztahů a sportovního cítění

 1. Místo a datum konání soutěže:

 1. Letiště Plzeň Líně (LKLN), místem vlastních seskoků je multifunkční sportovní areál ŠKODALAND PARK na břehu vodní nádrže České údolí

 2. 21.,22.6. 2014

 1. Přihlášky je možné zasílat na kontakty uvedené v záhlaví, popř. osobně v rámci prezentace, termín ukončení podávání přihlášek je 21.6.2014, 8:30hod.

 2. Předpokládaný časový průběh soutěže:

 1. 21.6.2014, 8:30 - 9:30 hod        brífing, prohlídka místa seskoků

 2. 21.6.2014, 9:30 hod                  zahájení soutěže, losování družstev

 3. 21.6.2014, 10:00 hod                zahájení soutěžních seskoků

 4. 21.6.2014, 20:00 hod                slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, předání cen starostou MO Plzeň 3

 5. 21.6.2014, 21:00 hod                gril, posezení pro závodníky a rozhodčí na plzeňském letišti

 6. 22.6.2014                                  náhradní termín pro dokončení soutěže

 7. Ukončení soutěže nejpozději v neděli 22.6. 2014 v 15.00 hod

 1. Technické podmínky:

 1. soutěž bude probíhat dle sportovního řádu FAI, směrnice V-PARA-1 a těchto propozic

 2. seskoky budou prováděny na molitanové doskočiště, měření přesnosti do 1 metru ručně, do 16 cm AMP (velikost středu 2 cm)

 3. soutěžní seskoky budou prováděny do rychlosti větru 6 m/s

 4. seskoky budou prováděny z letounu AN-2, popř. jiného vhodného typu

 5. za výskok z letadla ve stanovené výškové hladině je vždy odpovědný soutěžící a nedodržení výškové hladiny není důvodem k opakování seskoku

 6. všichni soutěžící musí mít výstroj odpovídající platným předpisům

 7. pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikace závodníka v případě nedodržení předpisů platných pro letecký a parašutistický provoz

 8. minimální kvalifikací pro účast v soutěži je kategorie "B" (dle V-PARA 1), členem družstva (jehož členy jsou závodníci kategorie "B") musí být držitel speciálního oprávnění "H", který je odpovědný za posouzení schopnosti svěřených parašutistů bezpečného provádění soutěžních seskoků na stanovenou doskokovou plochu

 1. Pravidla soutěže:

 1. soutěž sestává ze šesti kol

 2. pro uzavření soutěže jsou minimem tři ukončená kola

 3. seskoky budou prováděny z výšky 800 m – 1000 m nad terénem

 4. dosažené výsledky soutěžních kol se hodnotí v souladu se sportovním řádem FAI a soutěžními pravidly pro přesnost přistání (KD)

 1. Stanovení vítěze:

  Jednotlivci - vítězem se stane soutěžící s nejmenším součtem vzdáleností

 • při shodě součtu vzdáleností na prvních třech místech rozhoduje vyšší počet "nul"

 • počet lepších výsledků

 • v případě, kdy ke stanovení pořadí nepostačují předchozí podmínky, bude proveden další soutěžní seskok parašutistů s totožným výsledkem

  Družstva - pořadí bude stanoveno na základě nejmenšího součtu vzdáleností všech členů družstva, v případě shody se stanovení pořadí řídí pravidly totožnými se soutěží jednotlivců

 1. Protesty:

 1. protest je možné podat písemně hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli soutěže. Poplatek za podání protestu je stanoven na 500 Kč, v případě neuznání protestu poplatek propadá pořadateli

 2. podání protestu musí být uskutečněno do třiceti minut od vzniku skutkové podstaty k důvodu podání

 3. o protestu rozhoduje výsledek hlasování komise JURY, která je složena z kapitánů družstev a hlavního rozhodčího, v případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas hlavního rozhodčího

Propozice Plzeňský pohár (.pdf, 288.91 kB)

Informationen für deutschsprachige Teilnehmer:

Ausschreibungen Pilsen Cup 2014 (.pdf, 257.07 kB)

Fotogalerie

Celá fotogalerie

Partneři akce


Mapa akce