PLZEŇSKÝ POHÁR 2015

PLZEŇSKÝ POHÁR 2015

Po dubnovém Chodském čakanu přichází další závody v parašutismu organizované Aeroklubem Plzeň Bory v roce 2015 a to pohárový (součást série Českého poháru) Plzeňský pohár 2015.

Závody jsou připravovány jako třídenní, v pátek tréninkové skoky, v sobotu seskoky v areálu ŠKODALAND a neděle jako rezerva pro případ nepříznivého počasí či jiných organizačních důvodů. Připomeňme si, že soutěžní seskoky v sobotní části jsou prováděny do sportovního centra ŠKODALAND na břehu vodní nádrže České údolí v rámci kulturně-sportovní akce BALON SHOW, kterou pořádá Městský obvod Plzeň 3. Parašutisté tak mají možnost představit svůj sport a své sportovní dovednosti širokému publiku (akci navštěvují tisíce diváků), na druhé straně seskoky do omezeného prostoru plného překážek, v případě větru za silných turbulencí klade na sportovce vysoké nároky a dosažené výsledky lze jen těžko srovnávat se závody konanými na letištích. mimo letiště.

Páteční tréninkové seskoky byly pro špatné počasí zrušeny a závodníky spolu s organizátory trápila otázka sobotní předpovědi, která se tvářila velmi pesimisticky. To se odrazilo i na účasti a z avizovaných 50 závodníků dorazilo 36, zejména německá družstva dala na předpověď a dvě se v průběhu pátku omluvila. nakonec tedy tvoří startovní listinu 34 závodníků, z toho 11 zahraničních.

Samotný sobotní průběh závodů byl velmi dramatický, počasí rychle střídalo všechny své červnové stránky, tj. od prudkého deště přes vítr až k sluncem prozářenému modrému nebi. Řídící seskoků na ploše ŠKODALAND Michal Cihlář měl plné ruce práce, aby včas dokázal odhadnout přicházející "díru" v oblačnosti, do které zavelel ke startu výsadkového letadla - plzeňské Andulce An 2. I přes veškerou snahu vyskákalo družstvo "To aš přijedou" z Aeroklubu Havlíčkův Brod těsně před přicházející silnou přeháňkou, která je zastihla na otevřených vrchlících, ty se museli následně notný čas sušit.

Vzhledem k záludnému počasí se podařilo v sobotu dokončit pouze čtyři kola a další dvě se doskakovala v neděli. Výsledky soutěže naleznete níže. Děkujeme sponzorům a Městskému obvodu Plzeň 3 za podporu našemu krásnému leteckému sportu.

VÝSLEDKY:

Výsledkková listina Plzeňský pohár 2015 DRUŽSTVA (.pdf, 30.55 kB)

Výsledkková listina Plzeňský pohár 2015 JEDNOTLIVCI (.pdf, 29.99 kB)


PROPOZICE ZÁVODŮ:

Propozice PLZEŇSKÝ POHÁR 2015 CZ (.pdf, 330.00 kB)

Propozice PLZEŇSKÝ POHÁR 2015 D (.pdf, 303.31 kB)

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

 • Přihlášky je možné zasílat na kontakty uvedené v záhlaví

 • Startovné – 1000Kč splatné při prezentaci, startovné zahrnuje letenky na všechny soutěžní seskoky, ubytování a stravování zajišťované pořadatelem v průběhu závodů.

 • Ubytování – camp bezplatně v určeném prostoru letiště ve vlastních stanech, popř. obytných přívěsech

 • Stravování – pro závodníky a rozhodčí je připraven oběd (20.,21.6.2015) a večeře (20.6.2015) formou grilu, posezení na letišti

 • Tréninkové seskoky – 19.6.2014 od 16 hod, letiště Plzeň Líně (v případě zájmu areál ŠKODALAND, nutné nahlásit min 24hod předem), popř. jiný termín po dohodě s pořadatelem

 • Spolu s PLZEŇSKÝM POHÁREM 2015 probíhá v areálu ŠKODALAND sportovně kulturní akce BALON SHOW pořádaná MĚSTSKÝM OBVODEM Plzeň 3 a Aeroklubem Plzeň Bory, tato akce se těší poměrně velké popularitě a návštěvnosti cca 6 - 10tis. diváků.

Cíl soutěže:

 1. určit vítěze, pořadí jednotlivců a čtyřčlenných družstev v disciplíně přesnost přistání na základě dosažených výsledků

 2. získat bodové hodnocení série závodů ČESKÉHO POHÁRU V PARAŠUTISMU 2015

 3. porovnat výkonnost závodníků a tím motivovat zvyšování jejich sportovní úrovně

 4. popularizovat a přiblížit sportovní parašutismus široké veřejnosti

 5. přispět k upevnění přátelských vztahů a sportovního cítění

Místo a datum konání soutěže:

 1. Letiště Plzeň Líně (LKLN), místem vlastních seskoků je multifunkční sportovní areál ŠKODALAND PARK na břehu vodní nádrže České údolí

 2. 19.-21.6.2015

Přihlášky je možné zasílat na kontakty uvedené v záhlaví, popř. osobně v rámci prezentace, termín ukončení podávání přihlášek je 20.6.2015, 8:30hod

Předpokládaný časový průběh soutěže:

 1. 20.6.2015, 8:30 - 9:30 hod        brífing, prohlídka místa seskoků

 2. 20.6.2015, 9:30 hod                  nástup soutěžících, zahájení soutěže, losování družstev

 3. 20.6.2015, 10:00 hod                zahájení soutěžních seskoků

 4. 20.6.2015, 20:00 hod                slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, předání cen starostou MO Plzeň 3

 5. 20.6.2015, 21:00 hod                gril, posezení pro závodníky a rozhodčí na plzeňském letišti

 6. 21.6.2015                                  náhradní termín pro dokončení soutěže

 7. Ukončení soutěže nejpozději v neděli 21.6. 2015 v 15:00 hod

Technické podmínky:

 1. soutěž bude probíhat dle sportovního řádu FAI, směrnice V-PARA-1 a těchto propozic

 2. seskoky budou prováděny na molitanové doskočiště, měření přesnosti do 1 metru ručně, do 16 cm AMP (velikost středu 2 cm)

 3. soutěžní seskoky budou prováděny do rychlosti větru 6 m/s

 4. seskoky budou prováděny z letounu AN-2, popř. jiného vhodného typu

 5. za výskok z letadla ve stanovené výškové hladině je vždy odpovědný soutěžící a nedodržení výškové hladiny není důvodem k opakování seskoku

 6. všichni soutěžící musí mít výstroj odpovídající platným předpisům

 7. pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikace závodníka v případě nedodržení předpisů platných pro letecký a parašutistický provoz

 8. minimální kvalifikací pro účast v soutěži je kategorie "B" (dle V-PARA 1), členem družstva (jehož členy jsou závodníci kategorie "B") musí být držitel speciálního oprávnění "H", který je odpovědný za posouzení schopnosti svěřených parašutistů bezpečného provádění soutěžních seskoků na stanovenou doskokovou plochu

Pravidla soutěže:

 1. soutěž sestává ze šesti kol

 2. pro uzavření soutěže jsou minimem tři ukončená kola

 3. seskoky budou prováděny z výšky 900 m – 1200 m nad terénem

 4. dosažené výsledky soutěžních kol se hodnotí v souladu se sportovním řádem FAI a soutěžními pravidly pro přesnost přistání (KD)

Stanovení vítěze:

Jednotlivci - vítězem se stane soutěžící s nejmenším součtem vzdáleností

 • při shodě součtu vzdáleností na prvních třech místech rozhoduje vyšší počet "nul"

 • počet lepších výsledků

 • v případě, kdy ke stanovení pořadí nepostačují předchozí podmínky, bude proveden další soutěžní seskok parašutistů s totožným výsledkem

Družstva - pořadí bude stanoveno na základě nejmenšího součtu vzdáleností všech členů družstva, v případě shody se stanovení pořadí řídí pravidly totožnými se soutěží jednotlivců

Protesty:

 1. protest je možné podat písemně hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli soutěže. Poplatek za podání protestu je stanoven na 500 Kč, v případě neuznání protestu poplatek propadá pořadateli

 2. podání protestu musí být uskutečněno do třiceti minut od vzniku skutkové podstaty k důvodu podání

 3. o protestu rozhoduje výsledek hlasování komise JURY, která je složena z kapitánů družstev a hlavního rozhodčího, v případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas hlavního rozhodčího

Fotogalerie

Celá fotogalerie

Partneři akce


Mapa akce